Főoldal Készletgazdálkodás Áruforgalom Számlázás Gyártás-Szervíz Export-Import Pénzügy Főkönyv Humán Tárgyieszköz Autók-Utak Iktató-Postázó Hívás központ

    A mai felgyorsult, számítógépek által ´irányított´ gazdasági életben, tevékenységi körtől függetlenül már a néhány főt foglalkoztató ´kis´ vállalatnak is szüksége lehet, hogy alkalmazkodjon a hihetetlenül gyorsan változó körülményekhez. Ehhez nyújt felbecsülhetettlen segítséget a TRON IVR.

    A TRON IVR egy nagyteljesítményű vállalatirányítási rendszer, amely tökéletesen alkalmazkodik és kiszolgálja a vállalat, vállalkozás külöböző területeinek munkáját és hatékonyan integrálja a keletkezett adatokat egy egységes információs rendszerben. A rendszer bevezetését követően javul a vállalat egyes szervezeti egységei között az információ-áramlás, ellátja a vállalat vezetőit naprakész gazdasági, pénzügyi, kereskedelmi stb. információkkal, hozzájárul a munkaerő optimális felhasználásához.

    A rendszert egy olyan elképzelt vállalkozás vagy vállalkozás csoport számára terveztük, amely termékeket állít elő vagy importál, ill. különböző szolgáltatásokat kínál partnereinek, saját termékeit és a vásárolt árukat egy vagy több telephelyén értékesíti, export bevételeinek egy részét valutában tartja, többnyelvű felhasználói és adatszolgáltatási kötelezettségei vannak.A TRON IVR felépítése

    A TRON IVR TCP/IP hálózaton tetszőleges számú felhasználót képes összefogni egy egységes környezetben. Az egymástól fizikailag távol lévő telephelyek csak a központon keresztül kapcsolódhatnak össze. Az összeköttetés lehet: hagyományos bérelt vonal, ATM vagy Frame Relay hálózat, ISDN kapcsolat, normál postai kapcsolt vonal. A megfelelő adatbiztonság elérése végett a rendszer lehetővé teszi az elsődleges kommunikációs csatornák meghibásodásakor az alternatív kapcsolatok használatát (pl. tartalék ISDN vonal). A fenti felépítés igen nagy előnye az adatbiztonság és a gyors rendelkezésre állás. Valamennyi telep saját lokális hálózattal rendelkezik, amelyet az igényeknek megfelelő számú szerver szolgál ki (a szerverek lehetnek alkalmazás szerverek, amelyeken a TRON IVR különböző folyamatai futnak, és/vagy adatbázis szerverek, amelyeken az SQL kiszolgálók futnak, természetesen ha a forgalom és a kiszolgálók ezt lehetővé teszi, a fenti alkalmazások összevonhatók egy szerverbe). A hálózati terhelés csökkentése és a megfelelő sebesség elérése érdekében a rendszer maximálisan kihasználja a kiszolgáló oldali tárolt eljárások adta lehetőségeket.

    Valamennyi tranzakció a keletkezése helyén (a telephelyen) tárolódik először, majd a módosítás átkerül a központi adatbázis szerverbe is. Az utóbbi művelet a TRON IVR telephelyi munkájától független, az adatbázisok szinkronizációja automatikus. Ez a séma lehetővé teszi, hogy a rendszer a telephelyek közötti kapcsolat esetleges megszakadása után is működőképes legyen, mivel a működéshez szükséges valamennyi alapadat az egyes telephelyeken is rendelkezésre áll. A kapcsolat helyreállítása után a szinkronizáció automatikusan megtörténik. A rendszer felépítéséből következik, hogy egy esetleges adatvesztés bármelyik oldalon nagyon könnyen orvosolható, hiszen a központi adatok a telephelyi adatok összessége, ill. a központi adatbázisból bármikor helyreállítható egy tetszőleges telephely. Természetesen a központilag karbantartott alapadatok telephelyi frissítését is automatikus mechanizmusok végzik.

    A TRON IVR tizenöt funkcionálisan jól elkülönülő modulból áll, ami az indító panelen jól megfigyelhető.

A TRON IVR indítópanelje,
innen indíthatók az egyes modulok

    A panelen a tizenötödik modul, az ´Üzenetkezelő és időzítő´ modul nem látható, mert ez a rendszer alapszolgáltatásaihoz tartozik és szervesen beépül valamennyi modulba. Ez a modul végzi a rendszer, a felhasználói csoportok vagy az egyes felhasználók által beállított feladatok háttér futtatását (pl. automatikus számlaösszesítők nyomtatása, a rendszeres adatszolgáltatások összeállítása, stb.), de itt történik a háttérprogramok eredményeinek feldolgozása, ill. ez a modul figyeli az előre beállított kritikus eseményeket (pl. hálózati terhelés, processzor, memória kihasználtság, szabad diszk kapacitás stb., de a vállalat kritikus eseményeit is figyelheti pl. készletértékek, kinnlevőségek, szűk szállítási kapacitás stb.), automatikusan értesítve az adott eseményhez beállított illetékest e-mail-ben (ez a rendszer alapértelmezett üzeneti formája), mobil telefonon SMS üzenetben, vagy ha az üzenet címzettje a rendszerben aktív kapcsolattal rendelkezik (bejelentkezett), akkor egyszerű rendszer üzenettel. Az üzenetek vétele nyugtázható, amelyről a küldő igény szerint értesítést kaphat. Az üzenetek prioritásaik alapján könnyen szelektálhatók, a sürgős és kevésbé fontos üzenetek jól elkülöníthetők (felhasználói csoportonként ill. felhasználónként beállítható a küldhető üzenetek maximális proiritása).

    Az üzenetkezelő tartalmazza az ún. tennivalók (TODO) funkciót is, amelynek segítségével a vállalat alkalmazottai kijelölhetik egymás között az elvégzendő feladatokat, ill. figyelemmel kisérhetik az egyes feladatok végrehajtási folyamatát. Az üzenetkezelő figyelembe veszi a vállalati hierarchiát a vezetők és beosztottjaik, valamint az azonos beosztásúak között.

    A rendszer szorosan integrált az internettel. Valamennyi a partnereket érintő adat, információ biztonságosan elérhető az internetről (a biztonságot az garantálja, hogy az internettel kapcsolatot tartó számítógép(ek) csak egyedi, előre meghatározott kommunikációt folytathat(nak) a rendszer adatbázis szervereivel, ráadásul az internettel kapcsolatot tartó számítógép(ek) és a rendszer adatbázis szerverei között nem a szabványos TCP/IP kommunikáció zajlik, hanem egyedi megoldású erős titkosítással rendelkező adatátvitel, amely gyakorlatilag lehetetlenné teszi az esetleges behatolást). A megfelelő azonosítás után az internetről a vevők és a szállítók nem csak a szokásos folyamatban lévő áruszállítások, ill. a szolgáltatások teljesítésének pillanatnyi állapotáról kaphatnak azonnali információt, hanem ezek mellett pénzügyi információkról (felhasználatlan vagy esetleg túllépett hitelkeretekről, számla kifizetésekről, folyószámla egyenlegről stb.), készletinformációkról (foglalt, szabad készletek, sarzsok, lejárati idők, várható ki- és beszállítások, stb.), rendelkezésreállási információkról (szabad, lekötött kapacitások, stb.), általános üzleti információkról (kedvezmények, akciók, egyéb információk). Természetesen lehetőség van a szokásos rendelések, árajánlat kérések stb. leadására is az interneten keresztül. Igény esetén a fenti lehetőségeket nem csak az interneten keresztül tudja biztosítani a rendszer, hanem ugyanez megoldható egy még biztonságosabb behívásos rendszerben, ahol a partnerek egy egyedi program segítségével kapcsolódhatnak a TRON információ szolgáltató rendszeréhez (hasonló módon, ahogy a banki terminálok működnek). Végül a TRON lehetőséget biztosít a vállalat vezetőinek (ill. az arra jogosult felhasználóknak), hogy a fenti módok egyikén elérjék a rendszer erőforrásait, adatait, így függetlenül attól, hogy az egyes felhasználók hol tartózkodnak a világban, azonnali naprakész információkat kaphatnak az egész rendszerről, ill. bizonyos fokig irányíthatják is azt. A későbbi terveink között szerepel az, hogy az egész rendszert elérhetővé tegyük az internetről, ill. hogy az egyes felhasználók választhassanak a felhasználói felületek között (web-es html alapú, hagyományos grafikus X terminál, vagy karakteres terminál).
Vissza Főoldal Készletgazdálkodás