Nyilatkozat


A TRON IVR a mindenkori hatályos jogszabályok (GT, SZT, SZJT, ÁFA, valamint az ART) szerint működik, a jogszabályok követését a fejlesztő ill. az arra felhatalmazott alvállalkozó(k) az érvényben lévő karbantartási és rendszerfelügyeleti szerződés keretében végzik. Valamennyi kimutatás a fenti törvényeknek megfelelően készül, illetve a különféle számítási módszerek a törvényekben meghatározott módon történnek.

A TRON IVR alkalmas valamennyi szigorú számadású bizonylat elkészítésére (a bizonylatok azonosítója egyedi, szigorúan monoton növekvő sorszám, amelynek előállításába a felhasználó nem avatkozhat be). Az egyes bizonylatok utólagos nyomtatására lehetőség van, de csak az eredeti bizonylat hiteles másolataként.

A rendszerrel kibocsátott számla megfelel a vonatkozó rendeletekben foglaltaknak: szigorú számadású bizonylatként az azonosítók egyediek (lásd fent), a számlák utólagos módosítása a program felhasználói felületén nem lehetséges, és a rendszer rendelkezik elektronikus felhasználói kézikönyvvel, amelyben a számlák kezeléséhez szükséges leírás megtalálható.

A TRON IVR felhasználói csak egyedi, jelszóval védett azonosítás után használhatják a rendszert. A felhasználók tevékenységét egyedi, felhasználóként beállítható jogosultsági rendszer szabályozza. A TRON IVR a felhasználói felületén semmiféle lehetőséget nem ad a lezárt bizonylatok, elvégzett események utólagos módosítására. A rendszer adataihoz - a TRON IVR felhasználói felületén kívül - csak az arra jogosult felhasználók (pl. rendszergazdák) férnek hozzá. A rendszer a felhasználók valamennyi tevékenységét naplózza.

Az adatbázisok tartalmáért sem a fejlesztő, sem az alvállalkozó(k), felelősséget nem vállalnak. A hibás adatbevitelből, a rendszer helytelen használatából vagy bármilyen hardver hibából eredő károkkal kapcsolatos felelősséget a fejlesztő és az alvállalkozó(k) a felhasználóra hárítják át.Budapest, 2001.10.21
Kozák Kálmán


nyomtatóbarát verzió