Főoldal Készletgazdálkodás Áruforgalom Számlázás Gyártás-Szervíz Export-Import Pénzügy Főkönyv Humán Tárgyieszköz Autók-Utak Iktató-Postázó Hívás központ

Banki kivonat rögzítés
Kompenzáció rögzítése
Pénztár rögzítés

    A pénzügyi modul a vevői és szállítói számlák kiegyenlítésére, valamint a bankszámlákon történő pénzmozgások, illetve a különböző pénztárak pénzmozgásainak valamint a vállalat alkalmazottainak (sofőrök, üzletkötők, kiküldetésen lévők stb.) átadott készpénz elszámolására, kezelésére szolgál. Itt lehet nyilvántartani a hitelállománnyal kapcsolatos adatokat is. Ennek segítségével tervezhetők ill. optimális értéken tarthatók a cég pénzügyi eszközei rövid, közép és hosszú távon. Mivel az adatállomány fontos és nagy mennyiségű adatot tartalmaz, ezért a legtöbb funkció automatikus. A pénzügyi munka egyszerűsítése miatt elektronikus kapcsolat teremthető egy szabványos felületen tetszőleges bank terminál programmal. A két felület csatolása a banki szoftver készítőinek minimális együttműködése esetén könnyedén megoldható. Ennek segítségével a szállítói számla ellenőrzése nagymértékben egyszerűsödik, az átutalások tervezése könnyebbé válik, feleslegessé válik a papír alapú banki átutalási nyomtatványok kitöltése, illetve a banki programban való tételes kézi rögzítés.

    A bank által küldött kivonatok kézi feldolgozása azok szerkezetével azonos módon történik, azaz a kivonaton szereplő nyitó-záró illetve terhelés-jóváírás adatok beírása után vihetjük fel az egyes tételeket. A program mutatja az aktuális egyenleget, így felvitel közben is ellenőrizhető a bevitt adatok helyessége. A számlák kiegyenlítését könnyebbé és ellenőrzötté teszi, hogy az ügyfél és a jogcím rögzítése után csak azok közül a számlák közül választhatunk, amelyek megfelelnek az adott kifizetésnek (pl. X Kft. vevői jóváíró számlái, ezek közül is csak azok, amelyek még nem rendezettek). Lehetőség van részfizetés, túlfizetés kezelésére is, valamint beazonosítatlan utalások számláinak megkeresésére is (pl. összeg alapján). A pénztár kezelése hasonló a banki tételek rögzítéséhez, csak nem bankkivonatot, hanem pénztárnaplót kell rögzíteni. A banki rögzítés után banknaplót, a pénztár záráskor pénztárnaplót, a pénztári tételek rögzítésekor pénztárbizonylatot nyomtathatunk. Több bankszámla és több pénztár tartható nyilván. A pénztárakat a szabályos számviteli előírások szerint kezeli a rendszer. A pénztárak felhasználókhoz és terminálokhoz rendelhetőek, így a program csak megfelelő személyeknek engedi a pénztári műveleteket, és adott terminálon csak a hozzá rendelt pénztárba dolgozhatunk, megvalósítva ezzel az egységes és zárt vállalati pénztárkezelést.

    A modul lehetőséget nyújt a pénzforgalom elkerülésére olyan partnerekkel kapcsolatban, amelyekkel szemben vevői és szállítói követelések is léteznek. Ilyen esetben rendelkezésre áll a jól kidolgozott kompenzációs modul. Nyomtathatunk előzetes kompenzációs tervet, amelyet kölcsönös elfogadás után a modul bizonylattá alakít és automatikusan lekönyvel, a kompenzációban résztvevő számlák rendezése után. A kompenzációt kétféle automatikus és egy manuális módszerrel vihetjük végig. A programmodul az adott partner kiválasztása után minden rendezetlen vevői és szállítói normál és jóváíró számlát egy két paneles ablakban mutat meg, amelyben a számlákat vizuálisan, jól átláthatóan megvizsgálhatunk. A rendszer ezután ajánlatot ad a fizetési határidő vagy rendezetlen összeg alapján a kompenzáció menetére, de a kompenzáció ezután még kézzel módosítható, ill. újból kérhető az automatikus ajánlat a módosított adatok alapján.

    A pénzügyi adatokat saját jogcímtár alapján lehet csoportosítani, így ezek az adatok tetszőleges bontásban kérhetők. Természetesen a pénzügyi modul is támogatja a valutás és EURO-ban történő pénzkezelést, árfolyam nyilvántartást, és az átváltási funkciókat.

    Ennek a modulnak a segítségével értékelhetők a szállítók teljesítményei (pl. hogyan tartják be a szerződéses szállítói árakat, szállítási határidőket, az egyes szállítók milyen mennyiségi eltérésekkel szállítanak stb.) és itt történik a vevők minősítése is (értékesítések, nyitott követelések értéke, hitelhatártól való eltérés stb.) amelynek megkönnyítésére partnerenként egyedi hitelhatárok definiálhatók.

    Nagyon fontos feladata a pénzügyi modulnak a vállalat bankkártyáinak nyilvántartása és a kapcsolódó adatok feldolgozása, kiértékelése.
Termékismertető Főoldal Főkönyv