Főoldal Készletgazdálkodás Áruforgalom Számlázás Gyártás-Szervíz Export-Import Pénzügy Főkönyv Humán Tárgyieszköz Autók-Utak Iktató-Postázó Hívás központ

    A készletgazdálkodási modulban határozhatók meg azok a körülmények és események, amelyek a jövőben a készletértékek változását előidézik. Ezeket a tényleges eseményeket azután az áruforgalmi modul fogja kezelni. Ebben a modulban készíthetők el a szállítói rendelések, ez a modul fogadja a vevő rendeléseket, itt rögzíthetők a készlet kiegyenlítő telephelyi ill. a raktárak közötti áttárolások.

    A szállítói rendelés előre megtervezett algoritmusok alapján automatikusan, vagy manuálisan készülhet. Az automatikus algoritmusok között megtalálható az egyszerű készlet feltöltő algoritmus vagy a sokkal kifinomultabb - a várható fogyásokat is figyelembe vevő - algoritmus, de a legfontosabb, hogy a felhasználók tetszőleges algoritmusokkal egészíthetik ki az alrendszert. Az automatikus szállítói rendelések elkészíthetők egy szállítóra, amely esetben csak a kiválasztott szállító által forgalmazott cikkeket vizsgálja a rendszer, vagy az egész termékpalettára ill. ennek egy szűkített csoportjára is. Ebben az esetben a rendszer természetesen több szállítói rendelést fog készíteni úgy, hogy minden cikket attól a szállítótól fog megrendelni, amelyik azt a `legolcsóbban` szállítja (az olcsóbb fogalma nem feltétlenül jelenti a legkevesebbe kerülőt, hiszen a szállítási megbízhatóság, a szállítási határidő stb. mind befolyásolhatja a szállítás `értékét`). A manuális rendelés készítéséhez is minden segítséget biztosít a rendszer (készletek, forgalmi adatok tetszőleges bontásban, forgalmazási és szállítói információk, árak, akciók stb.). A készletmennyiségeket a rendszer mind az adott cikk mennyiségi egységében (a mennyiségi egységhez megadott pontosságban), mind tetszőleges értékben (pl. beszerzői, súlyozott beszerzői, nyilvántartási, tetszőleges értékesítési áron) mind pedig az átlag fogyás által meghatározott készletezési napokban megmutathatja. A manuális rendelés rögzítésekor is használhatók az automatikus rendelésnél említett algoritmusok. Ekkor az egyes cikkek rögzítésekor a rendelendő mennyiséget a kiválasztott algoritmusnak megfelelően kínálja fel a rendszer. Az azonos termékhez tartozó szállítók rangsorolhatók és ez a rangsor felhasználható az automatikus rendelésekben is. A rendszer nyilvántartja az egyes szállítókhoz tartozó beszerzési árakat (alapértelmezett hazai valutában, egy tetszőleges idegen valutában, és EURO-ban) valamint a szállítói akciókat.

Szállítói rendelés adatai
Automatikus rendelés
Beszállítás tétel

    A szállítói rendelések elkészíthetők telephelyenként vagy központilag. A központilag elkészített rendeléseknél megadandó(k) azon telephely(ek), amely(ek)re a szállítás történik. A rendelés szétosztása telephelyekre manuálisan vagy automatikusan, előre beállított algoritmus alapján folyik. A szállítói rendeléseknél különféle automatikus korlátozó-kiegészítő feltételek befolyásolhatják a rendelés végső értékét: pl. megrendelt és visszaigazolt, de még nem szállított mennyiségek, gyűjtőcsomag mennyisége, szállítónkénti rendelési keretszámok ill. értékek, előre beállított (pl. gazdasági vezető) keretszámok, szállítói folyószámla, stb.

    Mind a manuális mind az automatikus szállítói rendelések készítésekor alkalmazhatók az ún. automatikus tapadó göngyölegek. Ezek olyan a cikktörzsben szereplő cikkek, amelyek szorosan kapcsolódnak egy másik tetszőleges cikkhez (a tapadó göngyöleg a cikk kapcsolat egy speciális fajtája). A szoros kapcsolatból fakadóan az adott cikk és a hozzá kapcsolódó tapadó göngyöleg(ek) a rendszer egészében együtt mozognak. Mennyiségük, minőségük, típusuk stb. csak együtt, automatikusan változhat a kapcsolat leírása alapján. A cikk kapcsolatok (és így a tapadó göngyölegek is) tetszőleges mélységben egymásba ágyazhatók.

    A vevőrendelések négyféle módon kerülhetnek be a rendszerbe: manuális rögzítés útján, közvetlen modemes kapcsolattal, mágneses adathordozóról és internetről. Bármely módon kerüljön is be egy rendelés, a rendelt mennyiségeket a készletgazdálkodási modul lefoglalja (szükség esetén a készletfoglalás kikapcsolható vagy megismételtethető pl. előre rögzített rendelések készítésekor ) ill. beállítható az az időpont amelytől kezdve foglalja a készletet a rendszer, valamint megadható a maximális foglalási idő is, amelynek lejárta után a foglalt mennyiségek automatikusan felszabadulnak. A készletmennyiségből fakadó korlátozó tényezők mellett a szállítói rendeléseknél már ismertetett automatikus korlátozó-kiegészítő feltételek a vevőrendeléseket is befolyásolhatják pl.: kiemelt vevőcsoportokhoz tartozó cikkek, szűk cikkek osztása, rövid lejáratos cikkek, beérkezett, de még karanténban lévő cikkek, vevő folyószámla, vevő likviditás, előre beállított keretszámok, tapadó göngyölegek stb. Igény esetén lehetőség van vevői rendeléseket előre rögzíteni, majd a rögzített rendelésből a beállított időpontban automatikusan kiszedési feladat keletkezik. Hiánycikkek esetén alkalmazhatók az ún. helyettesítő cikkek. Egy cikkhez több helyettesítő cikk is tartozhat a megfelelő prioritással együtt. A vevő rendelések rögzítésekor is lehetőség van az automatikus tapadó göngyölegek használatára.

Telephelyközi áttárolás előkészítése

    A telephelyek közötti áttárolásra az egyes telephelyek különböző fogyásai és az ebből fakadó készlet eltérések miatt van szükség. Az áttárolási utasításokat a rendszerben előre rögzített algoritmusok alapján készíti el a készletgazdálkodási modul vagy manuálisan a felhasználó. Az így elkészített áttárolási utasításokról az egyes telephelyeken kijelölt felhasználók értesülnek, majd az áttárolási utasításokat az áruforgalmi modulon keresztül, a szokásos ellenőrzött módon végrehajtják. Az áttárolási utasításokat és azok végrehajtását természetesen a rendszer a többi forgalmi tételtől elkülönítve ún. `belső` mozgásokon tárolja, így azok kigyűjtése, ellenőrzése nagyon könnyű.
Termékismertető Főoldal Áruforgalom