Főoldal Készletgazdálkodás Áruforgalom Számlázás Gyártás-Szervíz Export-Import Pénzügy Főkönyv Humán Tárgyieszköz Autók-Utak Iktató-Postázó Hívás központ

    Az Eszközök modul a cég fizikai eszközeinek és szellemi javainak nyilvántartására szolgál. A modul négy fő részre tagolódik; alapadatok és a kapcsolódó kiegészítő adatok karbantartása, az eszközök fizikai és logikai helyváltoztatásával kapcsolatos mozgások leírása (pl. áthelyezés cégen belül, kihelyezés munkatársaknak, bérbeadás, stb.), az eszközök értékcsökkenéseinek alapjául szolgáló bruttó és nettó értékváltozás kezelése valamint az értékcsökkenési leírással kapcsolatos teendők elvégzése.

    Az eszközök alapadatainak nyilvántartása történhet a klasszikus leltári szám alapján és/vagy a rendszer saját azonosítóján, amelyet a rendszer minden eszközhöz automatikusan rendel. Az eszközök alapadatai között rögzíthetők pl. az eszköz neve, egyedi gyártási száma, beszerzési és aktiválási dátuma, beszerzési és induló nettó értéke, valamint garanciális eszközök esetében a szervizelési információk és előrejelzések.

    Az eszközök négy különböző szempont szerint csoportosíthatók. Ezek a csoportosítások egyrészt fizikai és logikai csoportosítást tesznek lehetővé, másrészt az értékcsökkenési leírást határozzák meg. Az első csoportosítás az árucikkek cikkcsoportjainak mintájára készült, azzal a különbséggel, hogy akár egymást átfedő csoportosítás is lehetséges, azaz egy eszköz több csoportba is besorolható, így az adatok és az összefüggések több különböző megvilágításban is vizsgálhatók. A második csoportosítás szerint az eszközök termékjegyzék száma szerint is besorolhatóak. Az ilyen csoportosítás előre meghatározza az eszköz leírási kulcsát is. Fontos megjegyezni, hogy a rendszer az egyes eszközök leírási kulcsának időbeli változásait is rögzíti és így azok könnyen nyomon követhetőek és ellenőrizhetőek. A harmadik csoportosítási mód az eszközök fizikai helyének nyilvántartása követheti a cég felépítését, azaz külön tároló helyiség beosztás készíthető. A fenti besorolás segítségével nagyon hatékony és gyors eszköz leltárak végezhetők, ráadásul ezzel a funkcióval zárt módon megoldható az esetleges tároló helyek közötti áthelyezés is elkerülve ezzel az egyes eszközök sokszor bosszantó és időt rabló keresgélését. A negyedik besorolás alapja az egyes eszközök esetleges alkatrészeinek, részegységeinek nyilvántartásán alapul. Ehhez a nyilvántartáshoz külön alkatrész jegyzéket vezet a programmodul. Nagyon fontos, hogy a részegységekre bontás csak abban az esetben végezhető el, ha az adott eszköz minden egyes részegység, alkatrésze azonos kulcs alapján írható le.

    Az eszközök minden besorolástól függetlenül személyekhez is rendelhetők. Ennek a tulajdonságnak a segítségével a cég dolgozóinak munkavégzéséhez szükséges eszközök pontos és megbízható nyilvántartása is megoldható, amelynek segítségével könnyen ellenőrizhetők és elszámoltathatóak az alkalmazottak.

    Az eszközök bruttó és nettó értékváltozásai, értékmozgásai (ráaktiválás, felújítás, selejtezés, eladás, stb.) tetszőlegesen megadható értékváltozási fajtákkal írhatóak le. Ezekről az adatokról a program külön nyilvántartást vezet, és ezeket az értékcsökkenés számolásakor a megfelelő módon figyelembe veszi.

    Az eszközök értékcsökkenése külön menüpontban végezhető el. Az értékcsökkenés alapja az eszközök termékjegyzék szerinti besorolása. Az értékcsökkenés kalkulációja napi értékcsökkenéssel számol, ezért bármely két időszak között kérhetők a nyitó és záró bruttó és nettó értékek, az értékcsökkenések, az új beszerzések, értékváltozások stb. Lehetőség van egyéb pl. tetszőleges amortizációs kulcsú, már nullára leírt és egy összegben leírható eszközök nyilvántartására is.

    Az Eszközök egy analitikus nyilvántartás, amelyből a főkönyvi modulba időszakosan feladhatók az értékváltozási adatok (a feladás automatizálható is). Az eszközök könyvelése az alapadatokban megadott főkönyvi számok alapján történik, három részben. Elsőként az eszköz beszerzését könyveli a program, majd az értékcsökkenés kiszámítása után a felhasználó kezdeményezésére az értékcsökkenési adatok kerülnek könyvelésre. A harmadik rész könyvelése az eszköz bruttó értékének változásakor történik, az értékváltozás bejegyzésekor.

    Az eszközökről különböző kimutatásokat is készít a rendszer. Néhány ezek közül:

    eszközök értékcsökkenési kartonjai
    ráaktiválás, selejtezés és egyéb értékváltozási listák
    főkönyvi számos, leltári körzetes, költséghelyes lekérdezések
    vagyonleltár készítése
    pénzügyi tervezés az eszközállomány adatainak felhasználásával is
    alkatrész lista
    különböző csoportosító listák
    bérbeadási listák
    bizonylatok

    A modul támogatja az eszközök bérbeadásának kezelését is. Nyilvántartja az egyes tranzakciókat, automatikusan elkészíti a szükséges bizonylatokat, számlát (folyamatos vagy hosszabb idejű bérbeadásnál meghatározott időnként automatikusan, vagy a tranzakció lebonyolításánál).
Termékismertető Főoldal Autók-Utak