Főoldal Készletgazdálkodás Áruforgalom Számlázás Gyártás-Szervíz Export-Import Pénzügy Főkönyv Humán Tárgyieszköz Autók-Utak Iktató-Postázó Hívás központ

    Az áruforgalmi modul a raktári modullal szoros kapcsolatban kezeli a rendszer által forgalmazott valamennyi cikk mozgását. Kilenc alapvető mozgásformát különböztet meg az áruforgalmi modul:

    Készletváltozással járó mozgásformák:
   
    beszállítás
    kiszállítás
    szállítói visszáru    
Szállítói szállítólevél adatok
Beszállítás tétel
    vevő visszáru       
Vevői szállítólevél adatok
Kiszállítás tétel
    készlet növelő egyéb készletváltozás   
Egyéb készletváltozás tétel
    készlet csökkentő egyéb készletváltozás   
Egyéb készletváltozás
    leltár többlet
    leltár hiány
    Csak készlet érték változással járó mozgásformák:
   
    árváltozás

    Az áruátvétel alapja az áruval érkező szállítólevél, amely szoros kapcsolatban áll a szállítói rendeléssel, így megakadályozható a rendelés nélkül érkező áruk átvétele (egyedi engedélyezés alapján meghatározott jogosultsággal a rendelés nélkül érkező áruk átvétele is megvalósítható). A beszállítás a szállítói szállítólevél rögzítésével kezdődik. Már a szállítólevél rögzítése során lehetőség van az egyes cikkek minőségét meghatározó információk rögzítésére (gyártási, gyári szám, sorozat, szám, lejárati idő stb.), így a tényleges áruátvétel során már csak ellenőrizni és esetleg módosítani kell a szükséges adatokat. A legegyszerűbb esetben a beszállított áruk a szállítólevélről automatikusan készletre kerülnek, ezért az ún. áruátvétel és az esetleg hozzátartozó raktár technológia mozgások az ezzel a modullal szorosan együttműködő raktári rendszermodul segítségével végezhetők el.

    Ennek a modulnak a segítségével kezelhetők a szállítóktól bizományi értékesítésre átvett cikkek is. A bizományosi értékesítésre átvett cikkek forgalmát a rendszer tétel (vagy sarzs) szinten elkülöníti, így azok mozgása könnyen nyomon követhető, ellenőrizhető. A bizományba vásárolt cikkek készlet mennyiségét a rendszer folyamatosan nyilvántartja, így az, hogy ha a kiválasztott cikkből bizományba vásárolt és normál vásárlással beérkezett mennyiség is található a raktárban, akkor értékesítéskor eldönthető, hogy melyik beszállításból adunk el.

    A kiszállítás általános alapja valamilyen áru igény, amely leggyakrabban vevő rendelés vagy telephelyek közötti áttárolási utasítás, esetleg gyártási, kiszerelési igény. Ezek az igények a készletgazdálkodási vagy gyártási modulban keletkeznek, így a raktári rendszermodul mellett ezek azok a modulok, amelyekkel nagyon szoros kapcsolatban áll az áruforgalom. Egy rendelés két módon tehető kielégítetté: ha a rendszer tartalmazza a konfigurált raktári modult, úgy a raktári modulon keresztül elvégezhető a kiszedési feladat, vagy raktári modul hiányában manuálisan teljesítetté tehető a tetszőleges módon elvégzett fizikai kiszedés.

    Ez a modul kezeli a vevőknek bizományosi értékesítésre átadott cikkek nyilvántartását is. A vevőknek átadott bizományosi cikkek nyilvántartása hasonló módon történik, mint a szállítóktól átvett bizományosi cikkeké. A rendszer folyamatosan nyilvántartja a bizományosi értékesítéseket és a vevők folyamatos jelentései alapján utólag elkészíthetők a szükséges számlák. A számlázás és elszámolás megkönnyítése végett a bizományosi értékesítések nem csak a forgalmi adatok közül válogathatók ki, hanem összegezve, kigyűjtve (vevő, cikk, szállítás stb. bontásban) is folyamatosan rendelkezésre állnak.

    A szállítói ill. vevő visszáru kezelése az általános árumozgásoknak megfelelően történik, a szükséges mozgáskódok felhasználásával. A vevő visszáru egy speciális esete az ún. göngyöleg visszavételezés, amely hasonló módon működik, mint a normál vevő visszáru, de az egész eljárás a gyors göngyöleg visszavételezésre van optimalizálva (élelmiszer, ital kereskedelem).

    A raktári modul kezeli az ún. `helykódos` raktárakat, raktári pozíciókat. Pozíciónként nyilvántartva az egyes cikkek pontos helyét a raktárakban, a pozíción tárolt cikkek mennyiségét és minőségét. A modul a kétszintű raktár technológiára épül, amelyben a cikkek kiszolgálását egy viszonylag kis kapacitású, de rendkívül gyors és hatékony ún. komissiózó vagy kiszedő raktárbázis látja el. A komissiózó raktáraknak az utántöltését a nagykapacitású háttérraktárakból automatikusan és folyamatosan végzi a raktári modul. A raktári modul segítségével valósítható meg az ún. többszintű ellenőrzött bevételezés és kiszedés.

    A beszállítás egy, kettő vagy három lépésben végezhető el attól függően, hogy ellenőrzött mennyiségi átvételre (ez kétszintű) és/vagy minőségi átvételre konfigurálják a rendszert. Az ellenőrzött átvétel során első lépésben a szállítólevelek alapján az átvételi feladatok összeállítását kell elvégezni, majd az ún. összesített vakátvétel után először egyszerre átveszik a teljes beszállítást, ellenőrizve cikkenként az egész beszállított mennyiséget és a szállítási minőségét. Az elsődlegesen átvett mennyiségeket az alrendszer a megfelelő algoritmusok alapján szétosztja az egyes raktári osztályokon, majd itt megtörténik a második átvétel (amely az első ellenőrzésének is tekinthető). A második átvétel befejezésekor a rendszer az egyes raktári osztályokat megterheli az oda beszállított mennyiségekkel, de ha szükséges, ezek a cikkek még nem adhatók el, csak a harmadik lépés, a minőségbiztosítási átvétel (mintavétel, elemzés, stb.) után, hiszen a beszállított cikkek a minőségbiztosítási átvételig ún. karanténban vannak. A karantén lehet fizikai, ez esetben a karanténban lévő cikkek fizikailag elkülönítettek a felszabadított, mozgásba bevont cikkektől (ekkor biztosítani kell a megfelelő karantén pozíciókat), és lehet logikai, amikor is a beszállított cikkek az átvételt követően a kiosztott raktári pozíciókra kerülnek, de a felszabadításig a rendszer zárolja őket.

    Az értékesített cikkek kiszedése is egy vagy két lépésben végezhető el. A beszállítástól eltérően a kiszedés első és második lépése teljesen azonos, csak az igény szerinti ellenőrzést biztosítja a szétválasztott munkahelyek és jogosultságok biztosításával. A raktári alrendszer megfelelő beállítás esetén képes eldönteni, hogy az egyszeri nagy mennyiségű kiszedéseket elvégezheti-e a komissiózó raktárak (logikai vagy fizikai) megkerülésével (közvetlen háttér raktári kiszedés, logikai áttároló csatornák alkalmazása) csökkentve ezáltal a komissiózó raktárak terhelését. A raktári modul kezeli az egyedi azonosítású szállítási egységcsomagokat (`ládás` kiszedés) előre maghatározott vagy dinamikus egységcsomagokkal és az egységcsomagok súly szerinti ellenőrzésével. A kiszedés során nem csak a FIFO az egyetlen elv, amely meghatározhatja a kiszedési sorrendet, hanem ez lehet pl. a lejárati idő is.

    Igény szerint a raktári alrendszer kiegészíthető automata raktárak (felrakó gépek, automata kiszedő csatornák, stb.) vezérlésére, kiszolgálására szolgáló modulokkal (külön, egyedileg megvalósítandó interfészeken keresztül). A raktári modul támogatja a bérraktározási feladatok elvégzését is (idegen áruk tárolása raktári megbízások alapján).

    A beszállítási és kiszállítási feladatok mellett az áruforgalmi modulban végezhető el az egyéb készletmozgások (selejtezés, káreset stb.) kezelése is. Ezek a készletmozgás típusok szabadon definiálhatók így a rendszer tetszőlegesen bővíthető és a könnyedén kezelhető bármely speciális készletmozgás. Ha a rendszer tartalmazza a megfelelően konfigurált raktári modult, akkor ezek a mozgások a raktári modulon keresztül végezhetők (raktári részlegek, osztályok, raktári pozíciók kezelése).

    A többi forgalmi eseményhez hasonlóan a leltározás is megvalósítható mind a raktári modul segítségével, mind nélküle. Raktári modullal a legkisebb leltározható egység egy raktári pozíció, míg raktári modul nélkül egy raktári részleg, osztály. Az áruforgalmi modullal lehetőség nyílik előre beállított, spontán vagy rendszeresen ismétlődő, folyamatos leltárak, ún. készletfelvételek elkészítésére automatikusan vagy manuálisan. Folyamatos készletfelvétel során a rendszer úgy határozza meg a mindenkori (leggyakrabban napi) készletfelvételek, ellenőrzések összetételét, hogy az előre beállított időintervallumon (pl. egy év) belül a teljes termékpaletta ellenőrzésre kerüljön.

    Az áruforgalmi modul maximálisan támogatja a speciális vevői engedélyekhez kötött vásárlásokat (pl. jövedéki termékek, gyógyszerek, pszichotróp anyagok és kábítószerek, vegyszerek) valamint elősegít speciális lehetőségeivel a palackozott áruk kereskedelmét.
Termékismertető Főoldal Számlázás